Bertók
László
Költészeti
Díj

2022

Átadóest
a Kodály Központban

Másodszor is átadjuk a Bertók László Költészeti Díjat, szeretettel várjuk Önöket az ünnepségen, melyre itt tud regisztrálni.

A Bertók László Költészeti Díj létrehozása fenn kívánja tartani a díj névadójának emlékezetét, valamint elő kívánja segíteni az ideológiáktól, korlátozásoktól mentes szabad művészetnek, illetve a kortárs magyar költészet jeles alkotóinak elismertségét.

2021-ben a Jelenkor folyóirat és Bertók Attila, a költő fia és örököse költészeti díjat alapított. Már a Bertók László Költészeti Díj indulásakor határozott célkitűzése volt az alapítóknak, hogy – miként az életmű – a díj és a díjátadó eseménye is nyisson a társművészetek felé. 2021-ben a Pannon Filharmonikusok felkérésére Balogh Máté zeneszerző írt nagyszabású kantátát és a díjátadóhoz méltó zenei szignált.

2022-ben öt fiatal zeneszerző lép párbeszédbe a Kossuth-díjas pécsi költő verseivel. Balogh Máté, Horváth Bálint, Kedves Csanád, Tornyai Péter és Szőcs Márton a zongorára és énekre komponált dalformában próbálja ki a Bertók-verseket. A műveket Tatai Nóra (szoprán) és Szabó Ferenc (zongora) adja elő.

Parti Nagy Lajos után idén újabb költő veheti át Nagy Márta keramikusművész személyre szóló alkotását. Az est a Jelenkor és a Pannon Filharmonikusok koprodukciójában valósul meg.

Az idei díjazott:

Tóth Krisztina
December 6.
Hétfő 19:00
Pécs

Műsor:

Intrada - Pannon Filharmonikusok

Bertók versek és megzenésítések

Parti Nagy Lajos beszélgetés

Szünet

Laudáció

Tóth Krisztina díjátadás és beszélgetés

Tóth Krisztina versek

Konferáló: Bősze Ádám

A díjról

A Bertók László Költészeti Díj létrehozása kettős célt szolgál. Egyrészt fenn kívánja tartani a díj névadójának emlékezetét, másrészt elő kívánja segíteni az ideológiáktól, korlátozásoktól mentes szabad művészetnek, illetve a kortárs magyar költészet jeles alkotóinak elismertségét. A díj alapítói – a költő fia, Bertók Attila, aki a díj anyagi alapját, valamint a Jelenkor folyóiratot kiadó Jelenkor Alapítvány, amely a szakmai alapokat biztosítja – elhatározták, hogy 2021-től kezdődően minden év december 6-án, Bertók László születésnapján adják át az elismerést Pécsett. A díj 1.000.000 forint pénzjutalommal, továbbá oklevéllel és egy keramikusművész által alkotott kisplasztikával jár. A díjátadóra ünnepi műsor keretében kerül sor, mely alkalmat kínál a társművészetekkel történő együttműködésre, mindenekelőtt a Bertók-líra kortárszenei megszólaltatására.

 

Bertók Lászlót sokat foglalkoztatta a „hazulról haza”, a faluból a városba, a parasztiból az értelmiségi-művész létformába megtett útja, s e változások közepette sem lett hűtlen gyökereihez: a tradíció fenntartása, újramesélése és a modern, új utak keresése együtt jellemezte. „Talán választott városom, / a máris életem felét”, így kezdi egyik pécsi versét, majd később ekként folytatja: „az ahány város, annyi Pécs / az elereszthet, de fogom”. E kötődése is eltéphetetlennek bizonyult, amellyel Pécshez és benne a 20. századi pécsi irodalom hagyományvonalához ragaszkodott. Elődei, Weöres Sándor és Csorba Győző életművei mellett immár az övé is kétség nélkül ezt a magasrendű költői vonulatot erősíti. De a szellemi elődök közé sorolta Várkonyi Nándort és az általa szerkesztett Sorsunk folyóiratot is, akik mindannyian öntudatosan vallották, hogy nem a „vidéki” irodalom rangját, hanem az országos mérce szerinti élvonalat célozzák. Ez az attitűd a díj létrehozói számára iránymutató.

2021

Díjazott:

Parti Nagy Lajos

A díjat elsőként elnyerő Parti Nagy Lajos a jelenkor egykori szerkesztője és állandó szerzője, a kortárs líra kiemelkedő alakja.

Munkássága szervesen illeszkedik a leginkább Weöres Sándor, Csorba Győző és Bertók László nevével fémjelzett 20. századi pécsi költészet történetébe. A díjat Ágoston Zoltán, lapunk főszerkesztője és Bertók Attila, a költő fia adta át. Ágoston Zoltán laudációjában kiemelte, hogy Parti Nagy Lajos „nyelvet teremtett, ami keveseknek sikerül (…) Verseinek játékossága, nyelvi humora, ritmikája, zeneisége, továbbá szóteremtései, formai készsége, együttesen csak rá jellemző poétikát eredményeznek, s elemi költőként állítják elénk”. A laudációt követően Péterffy Attila, Pécs polgármestere köszöntötte a díjazottat, aki ez után Ágoston Zoltánnal beszélgetett, majd saját verseiből olvasott föl.